ઉપમા રેસીપી: ગુજરાતી પ્રકાર (Upma Recipe: Gujarati Style)

Posted on

ઉપમા રેસીપી

ઉપમા રેસીપી

સામગ્રી:
– 1 કપ સૂજી
– 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ
– 1 ટેબલ સ્પૂન શીંગ
– 1 વટ્ટી ઘાણા દાણા
– લીલી મિર્ચ-મીઠી મિર્ચ પેસ્ટ
– કરી પત્તો
– નમક અને ચીઝ પાવડર

પ્રક્રિયા:
1. પહેલાં સૂજી ને સુખાવો.
2. તેલ ગરમ કરો અને શીંગ અને ઘાણા દાણા વારી કરો.
3. તેમજ લીલી મિર્ચ-મીઠી મિર્ચ પેસ્ટ અને કરી પત્તા ઉમેરો.
4. તેમજ સૂજી અને નમક ઉમેરો.
5. સાથે ચીઝ પાવડર ઉમેરો અને અચ્છી તરીકે મળાવો.
6. ગરમા ગરમ ઉપમા સર્વ કરો.

Upma recipe  how to make upma  rava upma recipe
Upma recipe how to make upma rava upma recipe

આ મોટી અને ખૂબ જ લાજવાબ ઉપમા રેસીપી તમારા પરિવારને ખૂબ ગમેશે. હવે તૈયારી કરવા અને આનંદ લેવા પધારાવો.